۱
-مقایسه اثر برم هگزین و فلوموسیل
 
  دانلود فایلBromhexine-vs-NAC.pdf

۲-اثرات آنتی اکسیدانی فلوموسیل  
  دانلود فایلAntioxidant Effects Fluimucil.pdf
۳- متا آنالیز فلموموسیل  
  دانلود فایلmeta-analysis-2007.pdf
۴- اثر فلوموسیل بر درمان فیبروز آلوئلار  
  دانلود فایلNAC-Alveloalarfibrosis.pdf

۵-Atrial fibrillationنقش فلوموسیل در پیشگیری از  

 

  دانلود فایلAF-NAC.pdf
دانلود فایلAF.NAC-2.pdf
 

۶- فلوموسیل و همودیالیز

NAC-Hemodyalis.pdfدانلود فایل  
  ۷-فلوموسیل و مسمومیت با بمب شیمیایی گاز خردل
NAC Low dose.pdfدانلود فایل
NAC high dose.pdfدانلود فایل
 
  ۸- مونوگراف فلوموسیل
467.pdfدانلود فایل
Monograph.pdfدانلود فایل
 
  ۹- فلوموسیل و عفونتهای ویروسی
دانلود فایلAttenuation of influenza-like symptomatology and.pdf
 
  ۱۰- اثر درمانی فلوموسیل در عفونتهای ویروسی ریوی
دانلود فایلReduces Flu Symptoms.pdf  
۱۱-فلوموسیل و مسمومیت با استامینوفن
antidote-actaminophen.pdfدانلود فایل  
  ۱۳-فلوموسیل در بیماران کلیوی
Scholze Circulation 109, 369;2004.pdfدانلود فایل  
  ۱۴-فلوموسیل و آنژیوگرافی
angiography.pdfدانلود فایل  
  ۱۵-فلوموسیل در برونشیت
دانلود فایلThe effect of oral N-acetylcysteine in chronic bronchitis.pdf  
  ۱۶-فلوموسیل و زایمان زودرس
NAC-pre-term-labor.pdfدانلود فایل  
  ۱۷-فلوموسیل و میکروب هلیکوباکتر پیلوری
دانلود فایلhelico-NAC.pdf
دانلود فایلh-pylori-Nc.pdf
 
  ۱۸-فلوموسیل و آندوسکوپی مجاری گوارشی
دانلود فایلNAC-gastric-endoscopy-visibility.pdf  
  ۱۹-رفلاکس مری در بیماران COPD  
دانلود فایلCOPD-GER.pdf  
  ۰۲-فلوموسیل و پیشگیری از نفروپاتی ناشی از تزریق ماده حاجب
meta-analysis.pdfدانلود فایل
NAC on patient at risk of contrast nephropathy.pdfدانلود
 

کاتالوگها

دانلود فایل کاتالوگ ۱
دانلود فایل کاتالوگ ۲